Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 48

       

   (meldt uke 46)

Produkt Periode Totalpris (øre/kWh) Totalpris (øre/kWh) inkl MVA Maxpris
Standard Variabel kraftpris 26.11.2018 - 62,30 77,88  
Meløyspot 26.11.2018 -  områdepris + 4,30 områdepris + 5,38  
Svartisspot 26.11.2018 - områdepris + 2,40  områdepris + 3,00  
Garantipris 26.11.2018 -  områdepris + 4,10 områdepris + 5,13 67,00
Fastpris 1 år 26.11.2018 - 01.12.2019 61,10 76,38  
Fastpris 2 år 26.11.2018 - 01.12.2020 57,65 72,06  
Fastpris 3 år 26.11.2018 - 01.12.2021 55,63 69,54