Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 15

       

   (meldt uke 13)

Produkt Periode Totalpris (øre/kWh) Totalpris (øre/kWh) inkl MVA
Standard Variabel kraftpris

 08.04.2019 - 

 

52,20

 

 

65,25

 

 
Svartisspot 08.04.2019 -  områdepris + 3,70 områdepris + 4,63  
Meløyspot 08.04.2019 - 01.04.2020 områdepris + 4,70  områdepris + 5,88  
Sponsorspot 08.04.2019 -  områdepris + 5,70 områdepris + 7,13
Fastpris 1 år

 

 08.04.2019 - 01.04.2020

 

46,70

58,38

 
Fastpris 2 år

 

08.04.2019 - 01.04.2021

 

45,65

57,06

Fastpris 3 år

 

08.04.2019 - 01.04.2022

 

42,30

52,88