Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 5

       

   (meldt uke 3)

Produkt Periode Totalpris (øre/kWh) Totalpris (øre/kWh) inkl MVA
Standard Variabel kraftpris 28.01.2019 - 60,80 76,00  
Svartisspot 28.01.2019 -  områdepris + 3,70 områdepris + 4,63  
Meløyspot 28.01.2019 - 01.01.2020 områdepris + 4,70  områdepris + 5,88  
Sponsorspot 28.01.2019 -  områdepris + 5,70 områdepris + 7,13
Fastpris 1 år 28.01.2019 - 01.01.2020 54,00 67,50  
Fastpris 2 år 28.01.2019 - 01.01.2021 48,65 60,81  
Fastpris 3 år 28.01.2019 - 01.01.2022 45,65 57,06