Revisjonsstopp Lysvatn kraftstasjon

Meløy Energi har driftstans på Lysvatn kraftstasjon

 

Vi driver for tiden med revisjon på Lysvatn kraftstasjon, og det tappes dermed ikke noe. 

Stansen er planlagt til medio august.