Kraftsalg

 

Disse produktene tilbyr Meløy Energi:

Standard variabel pris

Svartisspot

Standard Spotpris

Garantipris

50/50 Fastpris 1 år og Spotpris standard

50/50 Fastpris 3 år og Spotpris standard

Fastpris 1 år, 2 år og 3 år

For å tegne kraftkontrakt - trykk på nedenforstående lenke:

Kraftavtale privat

Kraftavtale næring

Alle kraftprodukter faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk og ingen fastledd.

For info om kraftpriser se våre hjemmesider eller forbrukerrådet.

Sammenlign strømpriser på strømprisportalen