Energistipendet

Meløy Energi deler ut energistipend til 4 elever ved Meløy Videregående skole

 

Meløy Energi ble utfordret av Meløy videregående skole på Ørnes om de kunne bidra med et energistipend.  Vi ønsker med et slikt stipend å stimulere til at elever velger en fagkrets som kvalifiserer direkte til opptak ingeniørhøgskolen.

Og da tenk vi primært rekruttering inn mot everkrelaterte fagkombinasjoner som elektroingeniør, elkraft, bachelor i ingeiørfag osv.

Det å rekruttere fra landsdelen, fra dette området og særlig fra Meløy og nabokomunene trur vi er viktig for å sikre stabil arbeidskraft over tid.

De fagkombinasjonene som må velges er R1 på Vg2 og Fysikk 1 på Vg2/Vg3 og R2 på Vg3.

Kravet som stilles med hensyn til karakterer er et gjennomsnitt på karakteren 4 i de respektive fagene.

Vi ser også muligheten til å linke stipendiatene til selskapet allerede nå med tilbud om sommerjobb, studierelaterte oppgaver og kanskje i framtid en fast jobb i selskapet.

De 4 som har søkt iår er:  Tobias Hansen, Neverdal - Martin Christoffer Tindvik, Glomfjord - Eline Verkerk og Malin Tostrup Neverdal, begge Meløya.

Vi gratulerer dem med stipendet.