Fiber Glomfjord

Meløy Energi og Signal ønsker å satse på fiberutbygging i Glomfjord. Vi bygger 100% fiber!

For å kunne forsvare en utbygging er vi avhengig av at minst 200 husstander i Glomfjord støtter opp om prosjektet

Fiberutbygging vil gi beboere og næringsliv i Glomfjord den mest stabile og raskeste nettløsningen i dag - og i fremtiden. Dette gir ikke bare muligheter for at næringslivet i Glomfjord kan vokse, du får i tillegg tilgang til sømløs underholdning via fiber hjemme.

Første juli var det kommet inn såpass mange kontrakter at det ble besluttet utbygging av Glomfjord.  Arbeidet er nå inne i en hektisk fase med mye planlegging.

Selve gravearbeidet vil starte 1 august, og vil gå fram til medio oktober.  Inkopling av kundene vil også foregå fortløpende og dere skal få en nærmere info om når dere blir innkoplet.

Framdriftsplan vil også komme her.  Det som så langt er besluttet er oppstart i Glomfjord sentrum (bak hotellet) og Solliveien.

Bestill fiber her